Op 14 en 21 januari 2021 zijn 36 jongeren uit Kenia, Indonesië, Pakistan, de Filippijnen en Nederland getraind in het gebruik van sociale media voor het promoten van interreligieuze dialoog en religieuze tolerantie.

“Het was verrijkend om samen met jeugdleiders van verschillende continenten en religies te verkennen hoe sociale media kunnen worden ingezet als tools voor vrede”, zegt een deelnemer uit de Filippijnen. “Ik geloof in de kracht van online storytelling om mensen nader tot elkaar te brengen”.

Wat verrijkend om samen met jeugdleiders van verschillende continenten en religies te verkennen hoe sociale media kunnen worden ingezet voor vrede

Interreligieuze tolerantie
De online workshop vond plaats in het kader van het programma Freedom of Religion and Belief (FORB) dat Mensen met een Missie uitvoert in Indonesië, Pakistan en Kenia. Dit uitwisselingsprogramma brengt jeugdleiders uit verschillende werelddelen samen die betrokken zijn bij het bevorderen van interreligieuze tolerantie en het aanpakken van discriminatie en radicalisering. Nu de deelnemers door de Corona-epidemie niet langer fysiek bij elkaar kunnen komen, is het programma overgestapt naar virtuele capaciteitsoverdracht, uitwisseling en netwerkontwikkeling.

Effectief campagne voeren
Op het verzoek van de jeugdleiders zelf spitste de eerste online workshop zich toe op effectief campagnevoeren via sociale media. Als jonge vredespioniers zijn de FoRB-deelnemers erop gebrand om hun eigen online invloed te versterken. Trainers van het Gusdurian Network in Indonesië voorzagen hen van tips en technieken voor het opzetten van wervende digitale campagnes. De training behandelde vragen als: wie zijn je doelgroep(en), hoe zorg je voor pakkende boodschappen, wat zijn wervende beelden en hoe krijg je meer volgers op social media en waarop moet je letten inzake privacy en veiligheid?

Nuttige skills
“Invloed uitoefenen via social media is niet gemakkelijk”, zegt een deelnemer uit de Filippijnen, “Er komt veel bij kijken”. “De grootste eye-opener voor mij was het belang van personal branding”, vertelt een jeugdleider uit Kenia. “Ik heb nuttige skills verworven om me veilig te voelen op social media”, vult een deelnemer uit Pakistan aan. De training gaf hen moed om zich digitaal uit te spreken. “Ik durf nu vol vertrouwen vredesberichten te posten op mijn social media accounts”, zegt een jeugdleider uit Indonesië.

Ik durf nu vol vertrouwen vredesberichten te posten op mijn social media accounts

Positieve verwachtingen
Vol enthousiasme proberen de getrainde jeugdleiders nu via platforms als Facebook, Instagram en Twitter met vereende kracht een beweging te mobiliseren voor het tegengaan van haatzaaiende uitlatingen en het verspreiden van positieve berichten omtrent tolerantie en diversiteit. Hun verwachtingen zijn positief: “Ik weet nu hoe ik de outreach van onze campagnes kan versterken”, zegt een deelnemer uit Pakistan.

Hoe verder
De volgende FoRB-workshops vinden plaats op 4 en 11 februari 2021. In deze online sessies leren de jongeren meer over politieke processen en het lobbyen voor veranderingen in beleid en regelgeving. De sessies worden gefaciliteerd door de directeur van Mensen met een Missie, Rick van der Woud, die jarenlang als lobbyist heeft gewerkt.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.

Freedom of Religion and Belief

Afronding Freedom of Religion & Belief-programma

Sinds 2018 werkte Mensen met een Missie met het programma Freedom of Religion and Belief in Kenia, Pakistan en Indonesië… Lees verder