Nederlands

Mensen met een Missie neemt het risico op fraude en corruptie zeer serieus.
Ons doel is om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van onze fondsen terecht komt bij de mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
We hebben een Risico- en Sanctiebeleid dat geldt voor alle partnerorganisaties waarmee wij werken.
Om een geval van fraude of corruptie te melden of als u meer informatie wilt, kunt u mailen naar intolerablebehaviour@mensenmeteenmissie.nl.

English

Mensen met een Missie takes the risk of fraud and corruption very seriously.
Our goal is to ensure that the maximum possible proportion of our funds reach the people in Africa, Latin America and Asia.
We have a Risk and Sanctioning policy which applies to all the partner organizations we work with.
To report an instance of fraud and corruption or for further information, please contact intolerablebehaviour@mensenmeteenmissie.nl.

Français

Mensen met een Missie prend très au sérieux le risque de fraude et de corruption.
Notre but est de veiller à ce que la proportion maximale possible de nos fonds atteigne les populations d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie.
Nous avons une direction concernant des risques et des sanctions qui s’applique à toutes les organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons.
Pour rapporter un cas de fraude ou de corruption, ou pour plus d’informations, veillez contacter intolerablebehaviour@mensenmeteenmissie.nl.

Español

Mensen met een Missie toma el riesgo de fraude y corrupción muy en serio.
Nuestra meta es asegurar que la mas grande cantidad posible de nuestros fondos llegue a la gente en Africa, America Latina y Asia.
Tenemos una politica de Riesgo y Sanción que aplica a todas nuestras copartes.
Si quiere anunciar un caso de fraude o corrupción, o si requiere más información, hagase el favor de contactarnos a traves de intolerablebehaviour@mensenmeteenmissie.nl.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.