A decent existence for everyone

Mensen met een Missie is a catholic organisation for international cooperation. We dedicate ourselves to peace and justice in Africa, Asia and Latin America. The approach we take is small-scale and local. Because we believe that real change always comes from below. We offer money, knowledge, skills and our moral support to those who need it. Together we stand for one mission: to empower people and enable them to improve their own lives.

 

Dit zijn onze mensen met een missie

Voice against violence

De bevolking van Chiapas heeft dagelijks te maken met schendingen van mensenrechten. Hoe vecht je hiertegen als de overheid je grootste vijand is?

Prevention of traffic in women

Een beter leven en gouden bergen wordt hen beloofd. Al gauw blijkt echter dat zij in de handen van mensenhandelaren zijn gevallen.

Empower Dalit-women

Dalit-vrouwen worden op grote schaal uitgebuit en misbruikt. Mensen met een Missie zet in op versterken van deze groep door o.a. juridische steun.

Mediation for peace

In het gebied Acholiland, in het noorden van Uganda, zijn de sporen van de oorlog nog duidelijk merkbaar. Door de inzet van vredeswerkers wordt samen gebouwd aan duurzame vrede.

Bekijk onze verhalen en updates

Lees meer

Vrede en verzoening

In 13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werkt Mensen met een Missie aan vrede en verzoening. Dit doen we door:
  • het versterken van de positie van vrouwen
  • het versterken van interreligieuze relaties
  • het versterken van gemeenschappen om conflicten op te lossen
  • het versterken van getraumatiseerde mensen en gemeenschappen

Vrede en verzoening dichterbij brengen

Rick van der Woud (1977) is sinds februari 2017 directeur van Mensen met een Missie. “In deze tijd van haat en polarisatie is het nog meer nodig dat wij kwetsbare een steuntje in de rug geven zodat zij kunnen opstaan tegen onrecht. Samen proberen we zo vrede en verzoening dichterbij te brengen.”


Onze uitgaven

Van de totale uitgaven besteedt Mensen met een Missie 88,7% aan haar doelstellingen. Ons kostenratio is dus 11,3%. Dat betekent dat van elke euro die wij uitgeven, iets meer dan 11 eurocent gaat naar noodzakelijke kosten. Deze uitgaven zijn nodig om ons werk op een professionele manier uit te kunnen voeren.


Keurmerken

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel.