17 mei 2024

Dringende oproep aan de coalitie

Terug naar nieuwsoverzicht

Wij doen een dringende oproep aan de coalitie, want we maken ons grote zorgen over de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking uit het nieuwe regeerakkoord.

Wereldwijde uitdagingen stoppen niet bij landsgrenzen; onze vrijheid, veiligheid en welvaart hangen nauw samen met internationale samenwerking. Als we kijken naar de basis van onze internationale relaties, is het essentieel om te erkennen dat de vrijheid van religie en overtuiging (FoRB) en het bestrijden van polarisatie niet alleen morele plichten zijn, maar ook fundamenten voor een stabiele en vreedzame wereld. In deze tijd van groeiende verdeeldheid moeten we juist meer investeren in ontwikkelingssamenwerking om bruggen te bouwen, niet alleen tussen landen, maar ook binnen gemeenschappen. Zo kunnen we samen werken aan een wereld waarin iedereen zich veilig en begrepen voelt.

Lees Partos’ reactie op het hoofdlijnenakkoord hier.’