Het conflict in DR Congo heeft veel littekens achtergelaten bij de gemeenschap. Na de start van de oorlog in Burundi, vluchtten meer dan twee miljoen Hutus naar het Congoleze grondgebied, wat al snel de oorlog in Burundi liet overwaaien naar DR Congo. Na hevige gevechten tussen Hutus en Tutsi’s, moet de bevolking elkaar weer leren vertrouwen. Maar hoe bereikt een land ontwricht door oorlog dit?

Door het conflict zijn veel gemeenschappen in de Oostelijke provincie Mulamba totaal ontwricht. Veel Congolezen, met name vrouwen, hebben verschrikkelijke oorlogsmisdaden moeten doorstaan. Meer dan driekwart van de vrouwen en meisjes is slachtoffer van verkrachting. Het aantal tienerzwangerschappen is enorm.

Meer dan driekwart van de vrouwen is slachtoffer van verkrachting

Aan de rand van de samenleving

Een verkrachte vrouw komt aan de rand van de samenleving te staan. Mannen hebben geen respect meer voor ze, en vinden ze geen goede huwelijkskandidaat meer. Terwijl deze vrouwen vaak getraumatiseerd zijn door de verschrikkelijke gebeurtenis die zij hebben doorstaan.

Opvang voor slachtoffers

Daarom biedt Mensen met een Missie in Mulamba opvang aan deze vrouwen die aan de rand van de samenleving staan. Zij krijgen psychische hulp van speciaal getrainde begeleiders. Bovendien krijgen vrouwen trainingen over leiderschap en vrouwenrechten. Zo leren zij voor zichzelf opkomen en hun rechten te claimen.

Vrouwen krijgen psychische hulp van getrainde begeleiders

Iedereen helpen, ongeacht religie

Abbé Leonard, een pastoor uit Mulamba, is een van de mensen met een missie die oorlogsslachtoffers begeleidt. Hij vertelt: “Wij stimuleren de mensen hun ervaringen van de afgelopen jaren met elkaar te delen. We luisteren aandachtig, geven hen advies, en proberen het gemeenschapsgevoel en de onderlinge solidariteit te bevorderen. We bemoedigen de mensen en maken hierin geen onderscheid in religie. Katholieken, protestanten, moslims, iedereen is welkom bij ons.”

Wij stimuleren de mensen om ervaringen met elkaar te delen

Vooruitgang onder de vrouwen

“Mijn droom is dat de bevolking weer in vrede met elkaar leeft. Ik probeer daar aan bij te dragen door hun verhaal aan te horen, en hen moreel te steunen.” Zegt Abbé. Die vrede gaat vast en zeker komen, als het aan de inwoners van Mulamba ligt. Meisjes gaan steeds vaker naar school. Vrouwen laten zich steeds meer horen en steunen elkaar bij de verwerking van traumatische ervaringen.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.