In het Afrikaanse land D.R. Congo is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen een groot probleem. Het geloof en de Bijbel worden vaak gebruikt om deze ongelijkheid te legitimeren. Het kan echter ook andersom: de Bijbel inzetten als middel voor de emancipatie van vrouwen.

Veel mannen in D.R. Congo beschouwen vrouwen als minderwaardig aan mannen. Het is lastig om deze denkbeelden te kantelen, aangezien ze vaak ingebed zijn in traditionele normen en waarden. Het gaat zo ver dat vrouwen ook vaak denken dat ze inderdaad minderwaardig zijn en zich ernaar gedragen.

Zelfvertrouwen

Het geloof speelt een belangrijke rol in D.R. Congo. Het overgrote deel van de bevolking is Christen. Mensen met een Missie maakt daarom gebruik van de Bijbel om denkbeelden te veranderen. Samen met vrouwen worden Bijbelverhalen gelezen waarin sterke vrouwen een belangrijke rol spelen. Voor veel Congolese vrouwen is dit een nieuwe ervaring, die hen zelfvertrouwen geeft.

Het leven is hard voor vrouwen in D.R. Congo

Invloedrijke structuren

Kerkelijke structuren zijn in D.R. Congo tot op zeer lokaal niveau vertakt. Via deze structuren kunnen mannen én vrouwen in de meest afgelegen gebieden bereikt worden. Mensen met een Missie maakt in D.R. Congo daarom gebruik van kerkelijke structuren om mensen te bereiken. Samen met Congolezen die door hun rol binnen de kerk invloed hebben, worden thema’s als huiselijk geweld en de onterving van vrouwen bespreekbaar gemaakt. Op deze manier wordt in de kerk en daarmee in de samenleving gewerkt aan meer gelijkheid.

Vrouwen bouwen aan vrede

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de versterking van de rol van vrouwen in lokale vredesgroepen. Vrouwen krijgen trainingen in spreken in het openbaar. Ze leren hoe zij voor hen belangrijke thema’s in hun dorp of gemeenschappen op de agenda kunnen zetten. Want ook al zijn vrouwen vaak slachtoffer van onrust en geweld, zijn zij ook juist diegenen die gezinnen en gemeenschappen draaiende houden én wederopbouwen.

Het programma van Mensen met een Missie in D.R.Congo is onderdeel van het Nederlands Nationaal Actieplan (NAP)1325.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.

DR Congo

Samen veranderen we geweld in respect

Pangras sloeg zijn vrouw Honorata zó hard, dat de dorpsbewoners haar konden horen gillen. Pangras vond dat heel normaal. Het… Lees verder

DR Congo

Het verleden doet er niet meer toe

Het conflict in DR Congo heeft veel littekens achtergelaten. Na de start van de oorlog in Burundi, vluchtten meer dan… Lees verder