03 juli 2020

Minister Blok laat zich bijpraten over religieuze tolerantie en de lokale strijd tegen extremisme in Kenia

Terug naar nieuwsoverzicht

Den Haag, 03 juli 2020 – Minister van Buitenlandse zaken, Stef Blok, en Speciaal Gezant Religie en Levensovertuiging, Jos Douma, brachten op 2 juli een bezoek aan Mensen met een Missie. Minister Blok liet zich bijpraten over de stand van zaken van ons programma; “Freedom of Religion and Belief”. Een programma gefinancierd door zijn ministerie. De gasten uit Kenia waren virtueel aanwezig; een primeur. Nooit eerder ging de minister op deze manier in gesprek met lokale jongeren-, vrouwen- en religieuze leiders over hun rol in het voorkomen van rekrutering van jongeren door terreurgroepen.

Virtueel projectbezoek Kenia
Op een groot scherm waren de volgende partners van Mensen met een Missie erbij: Phyllis Muema van KECOSCE en Dr. Francis Kuria van IRCK. Vrouwenleider Shamsa Fadhil, jongerenleider Mary Maina en religieuze leiders sjeik Ustadh Khalfan Juma en bisschop Jonathan Bena. Vanuit Mensen met een Missie waren Rick van der Woud (directeur) en Stephanie Joubert (programmaregisseur) aanwezig.

Het gesprek tussen de minister, speciaal gezant, Mensen met een Missie en de gasten uit Kenia, gaf duidelijkheid over de uitdagingen waar lokale leiders in de strijd tegen radicalisering en gewapend extremisme tegenaan lopen.

De rol van lokale leiders in Kenia
Discriminatie en geweld door de politie is in Kenia dagelijkse kost. De jonge moslimbevolking in Mombasa bijvoorbeeld wantrouwt de overwegend christelijke politiemacht. Ondertussen misbruikt terroristische organisatie Al Shabaab de onrust en roept op om de ongelovige indringers te vermoorden.

Op het eerste gezicht een uitzichtloze situatie. Maar toch weten lokale jongeren-, vrouwen- en religieuze leiders vertrouwen te creëren tussen jongeren en politie. Tussen christenen en moslims. Door het delen van kennis, van én over elkaar, is er een wezenlijk verschil gemaakt binnen de gemeenschappen waarin zij actief zijn

Stephanie Joubert, programmaregisseur van Mensen met een Missie, vertelt: “De kracht van het programma is dat het moslims en christenen mogelijk maakt hun verschillen te overbruggen door samen te werken aan hun gemeenschappelijke belang: veiligheid.”

Phyllis Muema, KECOSCE: “Met een aantal religieuze en traditionele leiders bezochten we politiemedewerkers om ze te vertellen over de cultuur en gebruiken van de gemeenschappen. En dan vooral die van de jongeren. Met inwoners bezochten we de politiebureaus. Daarmee doorbraken we de mythe. De mythe dat de politie alleen slecht en corrupt is. Met activiteiten als deze laten we het vertrouwen tussen de gemeenschappen groeien. Dat is een langdurig proces, dat zeker niet altijd vlekkeloos verloopt, maar essentieel is om nader tot elkaar te komen en te bouwen aan wederzijds begrip.”

Wat wij nodig hebben van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een plek om onze stem te laten horen. -Vrouwenleider Shamsa Fadhil

Vrouwenleider Shamsa Fadhil heeft een duidelijke boodschap: “Wat wij nodig hebben van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een plek om onze stem te laten horen. Zoals een vrouwenprogramma op het lokale radiostation, waarin een christelijke en islamitische vrouw samen in gesprek gaan over hoe we een tegenmacht kunnen vormen tegen radicalisering. Met de lokale radio bereik je mensen. Het maakt impact. Het zou mooi zijn als BuZa dat helpt mogelijk te maken.”

Grote uitdagingen
Het moge duidelijk zijn: Deze lokale leiders staan voor een grote uitdaging. Mensen met een Missie staat hen met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij in hun strijd tegen radicalisering en extremisme. Het is van groot belang dat mensen die tegenover elkaar staan bij elkaar worden gebracht, zodat rekrutering van jongeren door Al Shabaab wordt voorkomen. De lokale leiders hebben een duidelijke visie op hoe dit probleem aangepakt moet worden. De eerste successen in samenwerking met de politie en jeugd zijn geboekt. Het is tijd om verder door te pakken.

Jos Douma, Speciaal Gezant: “Toen ik voor het eerst met religieuze leiders voor vrede in aanraking kwam, was ik cynisch. Het interessante is dat al deze religieuze leiders écht gezag hebben, zich écht inzetten voor de goede zaak en dat gaat breder en verder dan hun eigen belangen.” 

Minister Blok eindigt het gesprek met de volgende woorden: “Jullie staan voor de uitdaging om het enorme wantrouwen tussen mensen weg te nemen. Impact is belangrijk. Daar praat ik graag over verder.”

Over Freedom of Religion and Belief
In 2018 is Mensen met een Missie in Kenia, Pakistan en Indonesië gestart met het programma “Freedom of Religion and Belief. In samenwerking met lokale partners richten wij ons op het promoten van religieuze tolerantie, insluiting van religieuze minderheden en de vermindering van radicalisering.

In Indonesië wordt onder meer gewerkt aan het tegengaan van haatdragende taal in de sociale media middels het verspreiden van tegenberichten van tolerantie en diversiteit. In Pakistan richten we ons op het veranderen van het schoolcurriculum en bevorderen van tolerantie in het onderwijs, waarbij ook leerkrachten worden getraind. In Kenia worden jongeren uit gemeenschappen in het kustgebied waar radicalisering veel voorkomt, met elkaar in contact gebracht om zo meer begrip voor elkaar te kweken en gezamenlijk het gesprek aan te gaan met politie en overheid.