De Stichting CMC – werkend onder de naam Mensen met een Missie – is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door onze ANBI-status geniet u als donateur belastingvoordeel.

Statutaire naam
Stichting CMC, ook genoemd Mensen met een Missie

RSIN, BTW en KvK-nummer
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 001031405
BTW-nummer: NL001031405B01
KvK-nummer: 41149831

Andere stichtingen

Onder de vleugels van de Stichting CMC zijn nog een aantal stichtingen actief die ook over de ANBI-status beschikken. De werkzaamheden van deze stichtingen worden uitgevoerd door Mensen met een Missie en vallen binnen het kader van het Beleidskader 2011-2015 van Mensen met een Missie. De gegevens van deze stichtingen vindt u hieronder. Het bestuur van deze stichtingen is onbezoldigd. Alle zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Hierdoor geniet u als donateur belastingvoordeel.

Stichting Oudedagsfonds Missionarissen

Statutaire naam: Stichting Oudedagsfonds Missionarissen
RSIN nummer: 814737237
Bestuurssamenstelling: Eric Corsius, Jaap van den Ende en Eric Heres

Stichting Solidariteitsfonds Nederlandse Missionarissen

Statutaire naam: Stichting Solidariteitsfonds Nederlandse Missionarissen
RSIN nummer: 814737432
Bestuurssamenstelling: Eric Heres (voorzitter), Jaap van den Ende (penningmeester) en Eric Corsius (secretaris)

Stichting tot Bevordering van Missionaire Projecten (SBMP)

De Stichting tot Bevordering van Missionaire Projecten (SBMP) is een collectieve naam voor 10 stichtingen die in 10 landen/gebieden actief zijn. Officieel is er sprake van 10 stichtingen:

Statutaire namen en RSIN: Stichting tot Bevordering van Missionaire Projecten in Brazilië (RSIN nummer: 814737730), de Andes-Landen (RSIN nummer: 814737018), de Aziatische Landen (RSIN nummer: 814737870), de Oost-Afrikaanse Landen (RSIN nummer: 816740021), de Sahel-Landen (RSIN nummer: 816168131), de West-Afrikaanse Landen (RSIN nummer: 816168039), India (RSIN nummer: 816167928), Indonesië (RSIN nummer: 814737791), Latijns-Amerika (RSIN nummer: 814737535), Oceanië (RSIN nummer: 814737705)
Bestuurssamenstelling: Eric Corsius, Jaap van den Ende, Ouindinda Nikièma

Stichting Monseigneur J. Bluyssen-Missiefonds

Statutaire naam: Stichting Monseigneur J. Bluyssen-Missiefonds
RSIN nummer: 801762558
Bestuurssamenstelling: Eric Corsius, Jaap van den Ende en Eric Heres
Beleidsplan: de werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door Mensen met een Missie en vallen binnen het kader van het Beleidskader 2011-2015 van Mensen met een Missie.
Doelstelling: Het beschikbaar stellen van gelden voor kerkelijke doeleinden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.