De Stichting CMC – werkend onder de naam Mensen met een Missie – is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door onze ANBI-status geniet u als donateur belastingvoordeel.

Statutaire naam
Stichting CMC
ook genoemd Mensen met een Missie

RSIN, BTW en KvK-nummer
RSIN/fiscaal nummer: 001031405
BTW-nummer: NL001031405B02
KvK-nummer: 41149831

Andere stichtingen

Onder de vleugels van de Stichting CMC zijn nog een aantal stichtingen actief die ook over de ANBI-status beschikken.
De werkzaamheden van deze stichtingen worden uitgevoerd door Mensen met een Missie en vallen binnen het kader van het Beleidsplan 2016-2020 van Mensen met een Missie. Dit betekent dat de aan deze stichtingen gedoneerde gelden worden aangewend door Mensen met een Missie voor het daarvoor bestemde doel.
De gegevens van deze stichtingen vindt u hieronder. Het bestuur van deze stichtingen is onbezoldigd. Alle zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Hierdoor geniet u als donateur belastingvoordeel.

Stichting Missionair Solidariteitsfonds

RSIN nummer: 814737432
Bestuurssamenstelling: Eric Heres (voorzitter), Jaap van den Ende (penningmeester) en Eric Corsius (secretaris). Het bestuur is onbezoldigd.
Doelstelling: Financiële ondersteuning Nederlandse missionarissen en eigentijdse vormen van missionaire inzet.

In november 2017 is de Stichting Solidariteitsfonds Nederlandse Missionarissen en de Stichting Oudedagsfonds Missionarissen gefuseerd tot de Stichting Missionair Solidariteitsfonds.

Stichting tot Bevordering van Missionaire Projecten (SBMP)

De Stichting tot Bevordering van Missionaire Projecten (SBMP) is een collectieve naam voor 10 stichtingen die in 10 landen/gebieden actief zijn. Officieel is er sprake van 10 stichtingen:

Statutaire namen en RSIN: Stichting tot Bevordering van Missionaire Projecten in Brazilië (RSIN nummer: 814737730), de Andes-Landen (RSIN nummer: 814737018), de Aziatische Landen (RSIN nummer: 814737870), de Oost-Afrikaanse Landen (RSIN nummer: 816740021), de Sahel-Landen (RSIN nummer: 816168131), de West-Afrikaanse Landen (RSIN nummer: 816168039), India (RSIN nummer: 816167928), Indonesië (RSIN nummer: 814737791), Latijns-Amerika (RSIN nummer: 814737535), Oceanië (RSIN nummer: 814737705)
Bestuurssamenstelling: Eric Corsius (voorzitter), Jaap van den Ende (penningmeester), Ouindinda Nikièma (secretaris). Het bestuur is onbezoldigd.

Stichting Monseigneur J. Bluyssen-Missiefonds

Statutaire naam: Stichting Monseigneur J. Bluyssen-Missiefonds
RSIN nummer: 801762558
Bestuurssamenstelling: Eric Corsius (voorzitter), Jaap van den Ende (penningmeester) en Eric Heres (secretaris). Het bestuur is onbezoldigd.
Beleidsplan: de werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door Mensen met een Missie en vallen binnen het Beleidskader 2016-2020.
Doelstelling: Het beschikbaar stellen van gelden voor kerkelijke doeleinden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.