01 augustus 2021

AMA-dag 2021: een blik terug en een blik vooruit

Terug naar nieuwsoverzicht

Wie een leven redt, redt heel de wereld, het openingslied van deze AMA-dag sloeg de spijker op zijn kop. Tijdens de AMA-dag komen vertegenwoordigers van religieuze ordes en congregaties samen om stil te staan bij het werk van Mensen met een Missie en haar missionaire wortels. Wie een leven redt, redt heel de wereld is precies waar dat op neerkomt volgens een van de bezoekers: ‘Ook al kun je de droom niet volledig bewerkstelligen, het is oké. Kleine bijdrages zijn ook bijdrages. Ze maken een enorm verschil in het leven van mensen.’

Na een jaar van onderbreking vanwege de COVID19-pandemie, hervatten we eind september de traditie van een jaarlijkse bijeenkomst van de Adviescommissie Missionaire Activiteiten (AMA). Dit is het moment waarop wordt gereflecteerd en geëvalueerd hoe de missionaire wortels van Mensen met een Missie nog steeds de basis vormen voor het werk we nu doen.

Met een gezelschap van ongeveer veertig aanwezigen, vertegenwoordigers van religieuze ordes en congregaties, stond gedurende de dag het thema ‘werken in landen met repressieve regimes’ centraal. Ondanks dat er minder mensen aanwezig konden zijn dan voorgaande jaren, opende dit kleine gezelschap de deuren naar een dag vol dialoog en interactie.

Toen de wereld stilstond

De dag werd ingeleid met een terugblik op het afgelopen jaar en een blik vooruit naar de toekomst. Paul Bergmans, interim-voorzitter van de AMA-commissie, heette iedereen welkom en er werden kaarsen aangestoken voor COVID-19-slachtoffers onder de religieuzen, COVID-19-slachtoffers onder de lokale samenwerkingspartners en een kaars voor de hoop op vrede in de toekomst. Rick van der Woud, directeur van Mensen met een Missie, lichtte toe hoe er binnen Mensen met een Missie werd omgegaan met de pandemie: ‘Toen de wereld stilstond keken we naar onze wortels en naar de toekomst. Wat is vrede en verzoening? Welke overtuigingen leiden tot geweld?’ Deze bezinning leidde tot persoonlijke, spirituele groei, verdieping van relaties en nieuwe inzichten. Dit resulteerde uiteindelijk in een 10-jaren-kompas, een leidend perspectief om de komende tien jaar naar toe te werken. ‘Onze mensen met een missie zijn het belangrijkst hierin’, benadrukte hij. ‘Onze mensen staan centraal in dit kompas.’

 

Toen de wereld stilstond keken we naar onze wortels en naar de toekomst. Rick van der Woud

Irak-programma

Programmaregisseur Janneke Stegeman vertelde tijdens haar presentatie over het nieuwe programma in Irak en Koerdistan en hoe belangrijk deze mensen met een missie zijn: ‘Iedere keer als ik Bahar uit Irak spreek krijg ik energie. De lokale partners zetten zich met hart en ziel ergens voor in. Dit geeft mij motivatie en vertrouwen, want het laat zien dat verandering mogelijk is.’ Anderzijds schetste de presentatie duidelijk beeld van hoe groot de tegenstellingen en het wantrouwen zijn in deze, ooit zeer diverse, regio. Spontaan werd Janneke aangevuld door ervaringsdeskundigen uit de zaal zoals zuster Yosé Höhne-Sparborth, die jarenlange ervaring heeft in Irak, en de muzikanten Monir en Nariman Goran, die oorspronkelijk uit Koerdistan komen en moesten vluchten naar Nederland. In een interactieve dialoog tussen Janneke, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerde aanwezigen, werd het publiek uit de eerste hand meegenomen naar de situatie in het huidige Irak en Koerdistan. Bovendien werd er stilgestaan bij een rooskleuriger toekomstbeeld waar het programma van Mensen met een Missie in Irak aan wil bijdragen.

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een videoboodschap van voormalig AMA-voorzitter Mariëlle Beusmans.

Middagprogramma

Na de lunch werd het gezelschap ingedeeld in kleinere groepen om meer informatie over de AMA-commissie en Mensen met een Missie te vergaren in kleinere workshops. Programmaregisseur Muna Handulle van Mensen met een Missie was nét een paar uur terug van een werkbezoek aan Zuid-Sudan, toen ze tijdens de AMA-dag een workshop over het land gaf. Geïnspireerd vertelde ze over haar ontmoetingen met de samenwerkingspartners in Juba en Malakal. Het bezoek aan Malakal zal Muna nooit meer vergeten. De situatie daar is zeer wankel en kwetsbaar. De stad is verwoest, huizen zijn verlaten, kapot, onbewoonbaar. De moeilijke situatie vraagt om voorzichtigheid. Daarnaast gaf Janneke Stegeman haar ochtendpresentatie extra verdieping tijdens de workshop over interreligieuze samenwerking in Irak en Koerdistan. Tot slot was er een workshop over de ontwikkelingen binnen en toekomst van AMA.

We blikken terug op een verrijkende dag vol dialoog. Het was zeer hartverwarmend om bij elkaar te komen tijdens de AMA-dag, na een jaar waarin fysiek contact vrijwel niet mogelijk was. We kijken ernaar uit om elkaar volgend jaar weer te ontmoeten.

Tijdens de AMA-workshop stond de toekomst van de AMA-commissie en de vraag naar de internationalisering van de commissie centraal. In een rijke uitwisseling van ideeën werd er gesproken over verschillende opties om dit te bewerkstelligen en de mogelijke hindernissen waar rekening mee moet worden gehouden.

Tijdens de workshop over Zuid-Sudan gaf een aanwezige aan dat Muna erop moet letten dat ze goed voor de partners en zichzelf moet blijven zorgen. ‘De mensen in Zuid-Sudan én jij hebben het nodig. Je moet gezond zijn om anderen te kunnen helpen.’

Er werd aandachtig geluisterd naar de workshop van Janneke Stegeman. In navolging van de introductie tijdens het ochtendprogramma ging zij dieper in op de lokale partners en de inhoud van de projecten in Irak en Koerdistan. Voortbordurend op wat ooit normaal was, wordt interreligieuze samenwerking gepromoot om onderling vertrouwen terug te winnen.